Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Jork

Kategoria: czesci, akcesoria - detal

Wyszogrodzka 5, Płock
tel. 24 262 23 88


Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Polityka Prywatności