Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Anex

Kategoria: czesci, akcesoria - detal

Targowa 19, Łódź
tel. 42 676 47 39


Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.
Polityka Prywatności