Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Al-Met

Kategoria: czesci, akcesoria - detal

Romualda 19, Kielce
tel. 41 344 66 86


Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Polityka Prywatności