Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.

Luboch Helena Sklep Motoryzacyjny

Poznańska 319, Inowrocław
tel. 52 353 79 47


Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd; sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.
Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności