Miasto - woj.

A-Z Autoczęści

Kategoria: czesci, akcesoria - detal

Pabianicka 46, Łódź
tel. 42 681 56 57


Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Polityka Prywatności