Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto Japan

Kategoria: czesci, akcesoria - detal, silniki, mechanika, stacje obsługi

Obozowa 2, Kalisz
tel. 62 766 35 72


Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności