Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Deloch

Kategoria: czesci, akcesoria - detal

Mikołajczyka 25, Sosnowiec
tel. 32 297 93 60


Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Polityka Prywatności