Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Szymański Paweł

Jacewska 35, Inowrocław
tel. 52 357 70 04


Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
Polityka Prywatności