Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Autex

Grażyńskiego 74, Bielsko-Biała
tel. 33 822 74 06


Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Polityka Prywatności