Części, akcesoria-detal

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

AD Auto-France

Kategoria: czesci, akcesoria - detal, stacje obsługi

al. Jana Pawła II 151A, Bydgoszcz
tel. 52 371 45 30


Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Polityka Prywatności