Miasto - woj.

101 Drobiazgów

Kościuszki 10, Czarnków
tel. 67 255 21 56


Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności